+47 40 69 23 00 post@senior-travel.no

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Senior Travel AS, vår nettside www.senior-travel.no samt våre Facebook https://www.facebook.com/seniorreise/ og Instagram https://www.instagram.com/senior_travel_as/ sider.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Anna Særnmo

Kontaktpersoner hos oss er Anna Særnmo og Aslaug Sodefjed

Vår kontaktinformasjon er Anna Særnmo anna@senior-travel.no tlf. +4740695641

Aslaug Sodefjed aslaug@senior-travel.no  tlf. +4747451155

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og telefonnummer hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder. I tillegg hentes disse inn for å kunne levere bestilte tjenester og produkter, samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme.

Behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer

C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører). Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven/personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN DATA

Persondata: Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan levere informasjon på epost, samt bestilte produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsider, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester kan være regulert i egne avtaler (Senior Travel AS henter inn i få gitte tilfeller sensitive personopplysninger, data blir slettet umiddelbart etter at reise er gjennomført.)

Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Kommunikasjonsdata: Vi lagrer kommunikasjonsopplysninger, det vil si kommunikasjon du sender oss via kontaktskjemaet på nettsiden, epost, tekstmeldinger, meldinger i sosiale medier eller poster i sosiale medier eller kommunikasjon via andre kanaler. Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg og for å holde oversikt over tidligere og pågående kommunikasjon.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks. e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter. Våre nettsider er hostet av WordPress. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

Visma eAccounting, Domeneshop og Dropbox. Vi benytter anerkjente leverandører og gjør det vi kan for å undersøke at alle databehandlingstjenestene vi benytter følger GDPR- lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

INNSYN OG RETTING

I henhold til personopplysningsloven §18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til post@senior-travel.no Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING

I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende norske/europeiske lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg, med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks. bokføringsloven. Om du på noe tidspunkt ikke ønsker å motta eposter fra oss lenger, klikk avbestillings-link som du som finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på post@senior-travel.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler / cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Senior Travel AS benytter følgende informasjonskapsler:

• Facebook pixel • Google Analytics

EnglishNorwegian
Share This